CNC-maskiner och skärande bearbetning

Tips om CNC-maskiner och NC-maskiner

CNC-maskiner och skärande bearbetning

Idag så jobbar svenska verkstäder med modern teknik och datorprogrammering. CNC-maskiner är datorstyrda verkstadsmaskiner som främst används inom skärande bearbetning i den moderna produktions- och tillverkningsindustrin, men som också nått den helt vanliga hobbyanvändaren.

CNC-maskiner jobbar med datorsystem

Förkortningen CNC står för Computer Numerical Control och är enkelt sagt ett datorsystem som används för att styra verktygsmaskiner inom dagens moderna tillverkningsindustri. CNC-tekniken kan användas för olika typer av verktygsmaskiner som bearbetar material. Tekniken fungerar med koder som ger instruktioner för styrningen av CNC-maskiner. Styrningen kan vara mer eller mindre avancerad. Med en enklare styrning, så kallad "open loop system" på engelska, körs maskinen med ett körschema som inte kan ta emot återkopplande information. I den mera avancerade graden av styrning, "close loop system" som ger återkopplande information kan man ge korrigerande instruktioner för att korrigera eventuella problem eller avvikelser. Vissa maskiner är inriktade på en enda verkstadsmetod, medan andra är så kallade fleroperationsmaskiner och utför flera olika arbetsmoment.

CNC inom skärande bearbetning

CNC-maskinerna har inneburit ett stort genombrott inom så kallad skärande bearbetning eller spånbrytande bearbetning, det vill säga den tillverkningsprocess där man med hjälp av olika verktyg skär bort material från ett arbetsstycke. Inom skärande bearbetning använder man sig oftast av följande arbetsmetoder:

 • Svarvning
  Svarvar är maskiner som där arbetsmaterialet roterar medan själva svarvmaskinen hålls stilla. Exempel på svarvar är träsvarvar, metallsvarvar och karusellsvarvar. Det är vanligast med CNC-svarvning, det vill säga svarvning med hjälp av helautomatiskt numeriskt styrda svarvar, inom metallsvarvning.

 • Hyvling
  Hyvlar är verktyg som har ett eller flera utskjutande skärstål som skär bort eller jämnar till det yttersta lagret på ett trämaterial. Hyvlar finns av olika typer och varierande grav av automatiseringsgrad.

 • Filning
  Filar är skärverktyg som består av härdat stål med räfflad yta. Filarna används vid skärande bearbetning av både trä och metall, ibland också för att skärpa till sågar och grövre verktyg.

 • Fräsning
  Fräsmaskiner eller så kallade fräsar är roterande skärande verktyg som används för skärande bearbetning i arbetsstycken av metall och andra fasta material. Fräsning används för plan- eller profilfräsning, håltagning, borrning, försänkning samt spårning och gärning. Verktygen som oftast består av hårdmaterial eller snabbstål, kan ha olika former och olika antal eggar som roterar med en mycket hög hastighet. Beroende på maskintypen kan förflyttningen av verktyget och arbetsmaterialet göras manuellt, automatiskt mekaniskt eller via digital styrning, det vill säga CNC. CNC-fräsning gör att man mycket bättre kan kombinera hur verktyget och arbetsstyckets rörelser görs och utföra till och med mycket komplicerade former ganska enkelt.

CNC-maskinerna är framtidens melodi

CNC-maskinerna har inneburit en enorm utveckling och effektivering inom tillverkningsindustrin. I jämförelse med mera traditionell manuell bearbetning är CNC ett mycket praktiskt, tidsbesparande och kostnadseffektivt alternativ. I och med öppna och gratis operativsystem som till exempel Linux har CNC-tekniken nu också nått utanför industrihallarna. Allt billigare datorer har också gjort att allt fler hobbyanvändare ägnar sig åt "gör det själv CNC".

RSS

Hur hittar du rätt företag för skärande bearbetning?

25 Aug 2022

Idag finns det erfarna svenska industriföretag som kan erbjuda modern skärande bearbetning av metall och andra material. Normalt sett så finner du att dessa företag ligger nära varandra i industriregioner som Gnosjö. Men hur vet du vilket företag som kommer att passa till tillverkningsprojekt bäst? Handlar det mest om erfarenhet och arbetsmetod eller är kanske [...]


Effektiv bearbetning av 254SMO ett måste för livsmedelsindustrin

20 Oct 2020

Rostfritt stål är vanligt förekommande inom hela livsmedelsindustrin. Det är ju bara att besöka ett vanligt cateringkök för att inse hur det här materialet används för precis allting. Bänkar, skålar och andra verktyg är gjorda av materialet som inte rostar. Men för vissa typer av livsmedel krävs det lite mer. Då behövs det god bearbetning av [...]


Intressant att veta om längdsvarvning

1 Jun 2019

Det har länge varit så att modern längdsvarvning ses som synonymt med hög precision och goda leveranstider. Det här är en form av svarvning som det går att lita på. Priserna är attraktiva och resultaten är imponerande. Tekniken har sina rötter i Schweiz vilket kan vara en förklaring till att den är så exakt. På engelska så [...]


Plastföretag drar stor nytta av den senaste tekniken

29 Jan 2019

Det finns så mycket spännande teknik att dra nytta av inom industriproduktion. Många svenska företag har investerat en hel del i den nya maskintekniken. Flera företag erbjuder formsprutning med formsprutningsmaskiner som ger riktigt goda resultat. Det handlar om snabb produktion men också om hög kvalitet. Många företag tillverkar snabbt och precist Oavsett om det gäller enstaka prototyper av [...]


Ditt liv ser ut som det gör tack vare cnc-maskiner

30 Mar 2017

Det ringer på hustelefonen och du svarar lätt och ledigt i det rum som passar dig. Bilen står parkerad därutanför och den är inte bara bensinsnål och bekväm, den har också en vacker form och en färg som känns personlig. Den lyx som vi alla omger oss med, och tar för givet, är möjlig tack [...]


Produktionsplanering från start till slut

12 May 2016

När en vara eller en komponent ska tas fram så måste man planera produktionen från start till slut. Idag så kan bra verkstäder hjälpa till med produktionsplanering som inkluderar allt från ritning till transport. Det är inte säkert att all produktion kommer att ske på en verkstad men med hjälp av legoarbete och smarta samarbeten [...]