CNC-maskiner och skärande bearbetning

Tips om CNC-maskiner och NC-maskiner

Hur hittar du rätt företag för skärande bearbetning?

Idag finns det erfarna svenska industriföretag som kan erbjuda modern skärande bearbetning av metall och andra material. Normalt sett så finner du att dessa företag ligger nära varandra i industriregioner som Gnosjö. Men hur vet du vilket företag som kommer att passa till tillverkningsprojekt bäst?

Handlar det mest om erfarenhet och arbetsmetod eller är kanske pris per färdig del det som bör stå i fokus för ditt val?

Skärande bearbetning med tanke på syfte och mål

För att hitta rätt samarbetspartner för ditt projekt är det viktigt att du ser på syftet med det. Det finns projekt där vattenskärning blir en självklarhet och andra uppdrag där det kommer att passa bättre med gasskärning.

Då du ska inleda ett nytt samarbete med ett industriföretag som klarar av produktionen du behöver så är det viktigt att ta en titt på slutresultat. Många gånger kan det räcka med att se på den produktion som sker på verkstaden just nu. Men ibland kan du behöva en prototyp för att säkra dig om att den skärande bearbetningen ger goda resultat.

Oavsett om skärningen kommer att ske med vatten, mekaniskt eller kanske med laser, så är det idag en självklarhet att använda teknik som CNC och styra maskinerna med datorprogram. Om du väl har fått en del eller slutprodukt som du är nöjd med så är det inga svårigheter att göra så många kopior som krävs.

/skarande-bearbetning.jpg

Hur stor hjälp behöver du med planering av tillverkning?

En annan sak som kommer att få betydelse är hur långt du har kommit med själva planeringen av din produktion. Det finns industriföretag som jobbar med skärande bearbetning som kan ta tag i projekt från start.

Det här betyder att verkstaden kan hjälpa dig med:

  • Val av rätt material
  • Val av bästa tillverkningsmetod
  • Efterbearbetning
  • Montering

När en verkstad kan vara med från start så är det något som kan påverka kvalitet såväl som kostnad för projektet. Fast det betyder inte att det måste bli mycket dyrare för att du redan har valt ditt material och är säker på vilken skärande metod som kommer att vara bäst för ditt projekt.

Det viktigaste är att du är väl medveten om vilken tjänst du behöver. Då kan du lägga upp en korrekt budget för tillverkningen. Ponera att du kan spara pengar på att från start lägga in uppgifter som ytbehandling och montering på samma verkstad. Men då gäller det ju att ditt projekt är väl genomtänkt och planerat.

Stora volymer eller några få delar

En annan sak som är bra att tänka på när du ska välja en verkstad för skärande bearbetning är hur stor volym du har behov av. Det finns metoder som är väldigt ekonomiska för stora volymer men som kanske inte lämpar sig lika väl för en mindre produktion.

Verkstäder som är bra på att erbjuda kostnadseffektiv tillverkning av korta serier är ett bra val då du bara ska ta fram några delar, och tvärtom. Här är det återigen så att det hjälper dig om du är medveten om mål och syfte med ditt projekt.

Om du vet att det kommer att krävas fler delar längre fram är det ju smart att dra igång ett samarbete med en verkstad som sparar all information digitalt. Då är det lätt att vid ett senare tillfälle ta kontakt igen och beställa nya delar med samma dimensioner. Det här kan spara både tid och pengar för nuvarande och kommande tillverkningsprojekt.

Det ska gå snabbt men hålla hög kvalitet

Sist men inte minst är det klart att du ska ta en titt på ledtider. När det finns moderna maskiner för skärande bearbetning att tillgå kan projekt snabbt vara klara. Det som kan göra att det tar lite längre tid är om en verkstad är överbokad. Detta löser du genom att vara ute i god tid och skapa en god arbetsrelation med företaget som tar hand om dina projekt.

Fast det får aldrig gå så snabbt att det slarvas. Hög kvalitet bör vara en prioritet för dig. I varje fall om du tänker dig ett resultat som du kan lita på. Det är bättre att ta ett samtal till innan produktionen går igång så att alla inblandade är med på noterna.

25 Aug 2022