CNC-maskiner och skärande bearbetning

Tips om CNC-maskiner och NC-maskiner

Snabb produktion med gasskärning

Snabbare är lika med billigare inom metallindustrin, och därför jobbar man ständigt med att utveckla mer effektiva och exakta metoder för att tillverka komponenter snabbare utan att tumma på kvalitén. Ett sätt man gör detta på är att gå bort ifrån konventionella skärande verktyg och utnyttja de reaktioner man får genom att kombinera metall med höga temperaturer. Gasskärning är en sådan teknik, där billiga gaser används för att hetta upp metallstycken som sedan med hjälp av oxygen enkelt formas till genom att oönskade delar helt enkelt smälts bort.

Arbeta med gasskärning

Idag finns väl utvecklade metoder för att kunna beskära alla möjliga typer av metaller med hjälp av gasskärning. Vare sig det handlar om plåt eller tjockare metallstycken kan man forma till komponenten lika enkelt som vore den gjord av gummi tack vare att metallen smälts bort. En av begränsningarna för tekniken är att den fungerar allra bäst på låglegerat och olegerat stål, men det går även att gasskära rostfritt stål även om processen blir något mer komplex och dyr. Det finns många olika former av skärning, men just gasskärningen är särskilt populär för tunn plåt då man kan beskära denna mycket snabbt och dessutom säkert. Naturligtvis finns alltid en viss risk då man arbetar med de höga temperaturer som sker vid denna typ av beskärning, men svenska verkstäder har väl utvecklade metoder och rymliga lokaler för att garantera att processen är säker.

Produktionsprocessen

När man gasbränner så behövs en skärbrännare där man tillför någon typ av gas. Valet faller ofta på propan eller acetylen på grund av deras låga kostnader men andra gaser och naturgaser kan användas med precis samma goda resultat. Processen är sedan mycket enkel. Den varma låga som uppstår med hjälp av gasen riktas mot metallstycket så att det mjukas upp och därmed blir lättbearbetat. Sedan tillför man oxygen som riktas med hjälp av olika munstycken och dessa fungerar lite som en varm kniv i smör och skär utan ansträngning till en viss form i metallen, medan resten smälter och leds bort som avfall. Hela processen är mycket snabb och enkel, vilket gör den kostnadseffektiv.

Typ av maskin

Beroende på vilken typ av komponenet eller produkt man är ute efter att tillverka så använder man sig av olika skärbrännare. Det är alltid en noggrann avvägning mellan vilken typ av bearbetning som kommer ge bäst resultat men till lägst pris. Med gasskärning så kan man huvudsakligen dela upp skärbrännarna i två huvudgrupper, manuella och automatiska. Vissa tar för givet att automatiskt alltid är snabbare och bättre men det beror faktiskt helt på vad som ska tillverkas. Dagens maskiner är förvisso mycket avancerade men de har fortfarande sina begränsningar så ibland kan en mänsklig hand behöva vara den som styr. Exempelvis mycket stora komponeter behöver oftast beskäras manuellt.