CNC-maskiner och skärande bearbetning

Tips om CNC-maskiner och NC-maskiner

Maskinskydd för säker produktion

Vid all typ av arbete med maskiner finns en säkerhetsrisk. Trots att dagens maskiner är noggrant tillverkade och planerade så finns alltid den mänskliga faktorn med i bilden. Allt som krävs är ett obevakat ögonblick eller en olycklig snubbling så kan en maskin plötsligt utgöra livsfara. Därför är det otroligt viktigt med gedigna maskinskydd i varje maskinpark, anpassade för varje maskin. På detta sätt förhöjer man säkerheten, förlänger maskinernas livslängd och skapar en tryggare arbetsmiljö och en produktion som är lika säker som den är effektiv.

Material för maskinskydd

Beroende på vilken maskin det handlar om, dess ålder samt existerande skydd som redan finns som del av maskinen så krävs det olika typer av maskinskydd. Det kan exempelvis handla om rejäla galler som omgärdar maskinen så att den inte blir direkt tillgänglig. Detta tar fullständigt bort risken att någon i sin hast går förbi väl nära en arbetande maskin och på något sätt tar skada av gnistor, eller fastnar i verktyg som är i rörelse. Plexiglas och plast kan också användas för att skapa genomskinliga väggar som ger full insyn men samtidigt fullt skydd mellan maskin och människa. Vissa vanliga former av skydd finns färdiga och kan beställas snabbt och enkelt, medan andra måste skräddarsys och tillverkas för en specifik maskin på en specifik plats i en industriverkstad. Oavsett så är det en investering som är väl värd att göra i längden.

Förläng maskinernas livslängd

Det är faktiskt inte bara människor som drar nytta av maskinskydden, även maskinerna mår bättre av att skyddas. Maskinskydden är därför lika mycket till för maskinernas skull som människan. Heta gnistor och annat som flyger ut från maskinen kan skada den och förkorta dess livslängd, men lämpliga skydd som avleder spill ifrån maskinens delar ser till att den hålls i nyskick längre. Dessutom kan skydden se till att yttre risker från andra maskiner och robotar som är i arbete inte kommer att utgöra några problem. Med rätt skydd garanterar man även att obehöriga inte kan få tillträde till en maskin som de inte har kunskap om, vilket återigen förebygger de typer av problem som kan komma av den mänskliga faktorn där exempelvis ett missförstånd kan leda till att fel person hanterar en maskin.

Finn rätt tillverkare

På grund av att svensk metallindustri är mycket stor så finns det en mängd maskinparker runtom i Sverige, och därmed även stor tillgång på maskinskydd av olika slag. Se till att kontakta kunniga företag som kan hjälpa till och ge förslag på smarta och billiga lösningar och tillverka skyddet från grunden vid behov. Även transport av skyddet och korrekt montering av det på plats i maskinparken bör idealt sett göras av ett och samma företag så att du kan känna dig trygg i vetskap om att samma personer har haft ansvar för hela processen.