CNC-maskiner och skärande bearbetning

Tips om CNC-maskiner och NC-maskiner

Ekonomisk och miljövänlig skärande bearbetning

När man ska ta fram en produkt eller möbel så är det mycket som ska komma på plats innan allt är klart. Det är ganska vanligt med skärande bearbetning för de flesta produktioner och det oavsett vilket material man jobbar med. När det handlar om möbler så behöver man ju allt från skruvar till större stycken som ska skäras till rätt proportioner och det ofta i massupplagor. Idag så kan man kombinera miljötänk med ekonomi och använda sig av tekniker som innebär ett minimalt svinn av material och låga produktionskostnader. Vänder man sig bara till en professionell verkstad så kan man få en god bedömning av hur produktionen bör gå till för att bli vänlig både för budget och för naturen.

Vikten av skärande bearbetning

Det är få arbetsområden som har en så stor påverkan på vår industri och vårt näringsliv som skärande bearbetning har. Det finns ju knappast en produkt som går att framställa utan att man på något sätt skär till ett material. Inom metallindustrin så är detta mycket tydligt och här handlar det ju om hårda material som ska beskära på olika sätt. För att få fram de delar som man behöver så måste man använda sig av rätt verktyg, rätt teknologi och givetvis det material som kommer att leva upp till kraven som kommer att ställas på slutkomponenten. Ibland så skär man i material som är redo att använda då detaljen är utskuren och då får det inte bli så att skärmetoden på något sätt skadar ytan så att den måste efterbehandlas eller så att stycket kanske inte ens kan användas.

Det är otroligt viktigt att man väljer rätt beskärande metod för rätt material. Om man inte gör det så kan det innebära att man skadar materialet eller att produktionen inte blir så effektiv som man kunde önska. Det tar tid att lära sig att avgöra vad som passar vilket projekt och det är därför som man drar stor nytta av att vända sig till företag som erbjuder den skärande bearbetningen med stor erfarenhet i ryggsäcken.

Effektiva metoder

Om man ska titta på effektiva metoder för beskärning av olika material så är det viktigt att tänka på hur man kan få ut det mesta möjliga av minsta möjliga material. Om man har ett stycke plåt så kanske man väljer en teknik som vattenbeskäring eller laserskärning just för att man vill få ut så många delar som möjligt. I andra sammanhang så fungerar det bäst med cnc-svarvning eller kanske fräsning för att få fram viktiga komponenter av metall. Det hela beror ju även på det där med tjocklek och vilken metod som kommer att ta sig genom materialet på enklaste vis. Man vill ju inte få ett onödigt slitage av skärverktyget så därför så ser man till att noga passa ihop metod med material.

Gasskärning är en spännande metod där man faktiskt beskär med syre och där man ger materialet ett fint skydd under processen. Beroende på den teknik som man använder sig av så kommer det att krävas mer eller mindre manuellt arbete. Automatiken är att föredra då det handlar om större produktioner där man ska få fram många komponenter på kort tid.

Lägre kostnader

Vill man ha lägre kostnader så får man alltså ta en titt på det där med kostnad för material samt hur detta kan användas på ett så effektivt sätt som bara är möjligt. Metoder som vattenskärning är populära just för att man slipper onödigt svinn men det betyder ju inte att den alltid är bäst lämpad för varje projekt. Man behöver alltså en god utvärdering av sin produktion för att se om man eventuellt kan spara på kostnader genom att byta beskärande metod. Idag ska man kunna få god vägledning av en svensk verkstad som jobbar med flera olika tekniker och på så vis kan man säkra sig om att ta ner kostnaden för sin tillverkning.

Innovativ beskäring

Det händer mycket inom området skärande bearbetning och med ny teknik så kan man korta ledtider och få fram bättre produkter. Det här är bra för ekonomi och för miljö. När man på kortare tid och med mindre energikonsumtion kan få bättre kvalitet så är det klart att detta kan ses som framsteg och innovation och det här är just vad som händer runtom i Sverige på moderna verkstäder som skär i metall, trä, sten, glas och plast.