CNC-maskiner och skärande bearbetning

Tips om CNC-maskiner och NC-maskiner

Cnc-maskiner för effektivare produktion

Det är många faktorer som har påverkat metallindustrins utveckling och lett till den kostnadseffektiva och billiga produktion som vi ser idag. Till stor del är det tack vare utvecklingen av mer och mer effektiva maskiner som har gjort bearbetning mer precis samt möjliggjort produktion av mycket stora volymer. Från verktyg till simpla maskiner som sedan blev halv- och helautomatiserade har moderna industriverkstäder hela tiden tänjt på gränserna för vad som är möjligt. En av de modernaste revolutionerande uppfinningarna är Cnc-maskiner som kombinerar dator och maskin på ett komplett sätt för att tillverka avancerade komponenter med perfekta resultat.

Cnc-maskiner genom åren

Idag är denna teknik mycket förfinad, men faktum är att Cnc-maskiner började tillverkas redan på 1940-talet. Dessa var dock de första trevande försöken, och skulle knappast klassas som särskilt effektiva idag. På den tiden innebar de dock en förbättring och man skapade dem genom att modifiera redan existerande verktyg och styra dem med hjälp av motorer som flyttade kontrollerna enligt ett förbestämt mönster. Principen för dagens maskiner är densamma, men dock med en hel del förändringar. Tack vare datorns revolutionerande intåg i samhället kunde plötsligt denna intelligenta uppfinning användas inte bara som kommunikationsmedel utan även till att förbättra och effektivisera samhället. Det tog inte lång tid innan Cnc-tekniken fick sig en rejäl skjuts tack vare detta.

Hur fungerar det?

Med hjälp av modern Cnc-teknik kan man utföra många av de vanligt förekommande arbetsmomenten inom industrin, såsom fräsning och svarvning, men med större precision och mer självgående maskiner. Det fungerar som så att maskinen jobbar utifrån ett förprogrammerat program där den i steg efter steg utför rätt arbetsmoment med rätt verktyg, som sedan resulterar i en ofta helt färdig produkt. Kommandot matas in i datorn i form av koder som representerar en viss formgivning utifrån originalritningen. Sedan omvandlar datorn dessa koder till faktiska rörelser och arbetsmoment som utförs av maskinen.  På detta sätt kan man snabbt och billigt skapa även mycket stora volymer. Det räcker nämligen att mata in instruktionerna en gång och sedan kan maskinen upprepa dessa på vilken mängd arbetsstycken som helst.

Olika typer

Det finns många olika sorters Cnc-maskiner för alla möjliga typer av metallbearbetning, men två av de vanligaste är Cnc-svarven och Cnc-fräsen. Med dessa maskiner kan man snabbare bearbeta både två-och tredimensionella objekt vilket för svarvning gör detta till en särskilt praktisk teknik då man svarvar rör i stora volymer. Frästekniken innebär att man på olika sätt fräser fram en form, vilket kräver att arbetsstycket flyttas flera gånger för att fräsa varje del i rätt vinkel. Tack vare Cnc kan alla dessa moment förprogrammeras och maskinen vet tack vare datorns programmerade instruktioner när stycket ska flyttas och nästa del fräsas. Ofta använder man sig av så kallade 5-axlade fräsmaskiner som kan utföra alla typer av fräsmoment snabbt och smidigt med hjälp av Cnc.

Ny eller gammal

När det kommer till avancerat maskineri så tror många att nytt alltid är bäst. Visserligen går tekniken hela tiden framåt och de senaste maskinerna kan ha mindre förändringar och vissa nya egenskaper som de äldre inte har. Men de maskiner som tillverkas för dagens moderna industriverkstäder är inte som en bilmotor som på några år redan har försämrats i kvalitet. Istället är dessa maskiner konstruerade för att hålla länge. Detta är viktigt då maskinerna ska stå pall för intensiv användning och stort slitage utan att gå sönder. Underhåll är naturligtvis alltid viktigt, men med Cnc-maskinerna är detta inget problem. Dessa varnar ifall en del såsom ett verktyg börjar nötas ut, vilket innebär att man kan byta ut verktyget eller på annat vis åtgärda problemet innan det hinner orsaka fel i produktionen. Det finns gott om både begagnade och nya maskiner på marknaden, och båda kan vara goda alternativ. Med begagnat måste man dock naturligtvis alltid först besiktiga maskinen innan köp, så att den garanterat håller måttet.

Människans roll

Med Cnc-teknikens intåg har produktionen effektiviserats, men detta innebär inte att människan har blivit onödig på verkstäderna. Faktum är att människan fortfarande spelar en central roll, om än inte som den som gör det faktiska fysiska arbetet. Den kod som matas in i datorn är baserad på mänskliga ritningar, och den som programmerar en maskin måste ha gedigen utbildning i hur en ritning översätts i kod. Dessutom måste man då och då övervaka maskinerna och vara uppmärksam på eventuella problem och felaktigheter.

 

Mer om bandbockning

Mer om Gasskärning

Mer om Vattenskärning

Mer om Maskinskydd