CNC-maskiner och skärande bearbetning

Tips om CNC-maskiner och NC-maskiner

Produktionsplanering från start till slut

När en vara eller en komponent ska tas fram så måste man planera produktionen från start till slut. Idag så kan bra verkstäder hjälpa till med produktionsplanering som inkluderar allt från ritning till transport. Det är inte säkert att all produktion kommer att ske på en verkstad men med hjälp av legoarbete och smarta samarbeten så kommer man fram till en produktionsprocess som går snabbt och som därmed innebär besparingar. Tack vare moderna innovationer så kan delar och produkter tas fram i svindlande hastighet och med mycket goda resultat som gagnar industri och näringsliv.

Grunden för produktionsplanering

När man börjar sin planering av produktion så ser man för det mesta på helheten omkring en komponent som ska tas fram. Man kanske bara har en idé för det som ska tillverkas och då kanske man gör upp en ritning och tar fram en prototyp. Detta görs för att man måste testa om komponenten kommer att fungera i sitt sammanhang och om det material som man funderar på kommer att bli lämpligt. För unika produktioner så kan den här delen av produktionsplanering ta ganska mycket tid och kraft, men när man lägger en bra grund så kommer resten av produktionen att gå snabbare och man får ett slutresultat som man kan vara nöjd med.

Logistik

Idag blir logistiken i lagerhanteringen mer och mer viktig eftersom det ofta finns stora personella kostnadsbesparingar att göra. Höglager med förarlösa truckar eller självgående truckar i produktionen kan många gånger ersätta personal. Man slipper även kostsamma truckutbildningar.

Moderna program

En modern verkstad har numera stor hjälp av ny teknik. Man arbetar med datorprogrammering för att se till att cnc-maskiner gör det som människa har planerat. När man tog fram en prototyp eller ritning så hade man förstås själva programmeringen i tanke och koordinater överförs till program som kan kommunicera med cnc-svarvar, fräsar och andra viktiga maskiner. På så vis så kan man lita på att varje komponent får rätt dimensioner i hur många exemplar som helst. När man har bra verktyg att jobba med så kan produktionsdelen gå snabbt och man når slutet av tillverkningen i enlighet med planering. Det händer förstås att det uppstår stopp då man kanske måste reparera en maskin eller byta ut verktyg men det här kan man för det mesta lägga in i sin produktionsplanering så att man ändå ger en bra bild av hur lång tid produktionsprocessen kommer att ta.

Montering och paketering

När en produkt eller komponent är klar så måste man ta hand om eventuell montering och paketering. Det här kan också vara en del av en produktionsplanering då man kan klara av jobbet på samma verkstad som tillverkat delen eller hos en verkstad som fungerar som legomontör. I och med att man har planerat hela vägen till paketering och transport så kan man hela tiden ta en titt på var man befinner sig i processen och det gör att kunden kan uppleva en trygghet och alltid veta vad som händer.

12 May 2016